Facebook Ads Archives - Iviet

Facebook Ads

Cách thử nghiệm mẫu quảng cáo A/B Testing trên Facebook Ads
04/01/2020

Cách thử nghiệm mẫu quảng cáo A/B Testing trên Facebook Ads

Test hiệu quả trên facebook Nhiều bạn khi mới quảng cáo chỉ lên 1 chiến dịch, 1 nhóm, 1 bài viết để chạy quảng cáo. Làm như vậy không...

Tìm hiểu thêm
101 cách viết tiêu đề bài quảng cáo Facebook hấp dẫn
04/01/2020

101 cách viết tiêu đề bài quảng cáo Facebook hấp dẫn

Tiêu đề bài viết gần như là phần quan trọng nhất để giữ chân khách hàng ở lại đọc tiếp bài

Tìm hiểu thêm
Các mục tiêu quảng cáo Facebook phù hợp cho lĩnh vực giáo dục
04/01/2020

Các mục tiêu quảng cáo Facebook phù hợp cho lĩnh vực giáo dục

Chia sẻ kinh nghiệm quảng cáo ngành giáo dục trên Facebook Ads

Tìm hiểu thêm
Bạn cần tư vấn về quảng cáo online hay đang quan tâm đến các khóa học của iViet?
24/12/2019

Bạn cần tư vấn về quảng cáo online hay đang quan tâm đến các khóa học của iViet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Tìm hiểu thêm