Dịch vụ Inbound Marketing

TIẾT KIỆM 30%
CHI PHÍ MARKETING

Inbound Marketing
là gì?

Một chiến lược Inbound Marketing có thể được phát triển trên nhiều nền tảng, dựa trên việc tạo ra các giá trị hữu ích cho người dùng, giúp họ chủ động tìm đến sản phẩm của doanh nghiệp. Sau đó, doanh nghiệp tiếp cận, nuôi dưỡng, tăng tỷ lệ chuyển đổi trên các khách hàng này. Hành trình chuyển đổi của của khách hàng qua 3 giai đoạn: nhận biết, cân nhắc, quyết định. Dịch vụ Inbound Marketing của iViet sẽ giúp các chiến lược Marketing của doanh nghiệp thành công nhanh chóng hơn!

Tiết kiệm tới 30% chi phí
với Inbound Marketing

Giải pháp chiến lược
Inbound Marketing của iViet

Tại sao lựa chọn dịch vụ
Inbound Marketing tại iViet

Báo giá dịch vụ Inbound Marketing

Khách hàng nói về iViet

0866124466