Facebook Ads

Cách thử nghiệm mẫu quảng cáo A/B Testing trên Facebook Ads
04/01/2020

Cách thử nghiệm mẫu quảng cáo A/B Testing trên Facebook Ads

Test hiệu quả trên facebook Nhiều bạn khi mới quảng cáo chỉ lên 1 chiến dịch, 1 nhóm, 1 bài viết để chạy quảng cáo. Làm như vậy không...

101 cách viết tiêu đề bài quảng cáo Facebook hấp dẫn
04/01/2020

101 cách viết tiêu đề bài quảng cáo Facebook hấp dẫn

Tiêu đề bài viết gần như là phần quan trọng nhất để giữ chân khách hàng ở lại đọc tiếp bài

Các mục tiêu quảng cáo Facebook phù hợp cho lĩnh vực giáo dục
04/01/2020

Các mục tiêu quảng cáo Facebook phù hợp cho lĩnh vực giáo dục

Chia sẻ kinh nghiệm quảng cáo ngành giáo dục trên Facebook Ads