iViet trở thành thành viên của Hiệp Hội Thương Mại Điện Tử

04/01/2020

Ngày 6/12/2019, iViet tham dự lễ kết nạp thành viên của hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam