Công Ty Truyền Thông Quảng Cáo
1901 Tòa Bắc Hà, Tố Hữu, Hà Nội
T2 - T7: 08:30 - 18:00
Đào tạo marketing là sứ mệnh của IVIET EDUCATION. Chúng tôi tạo ra các chương trình đào tạo, sản phẩm và giải pháp hỗ trợ cho hàng triệu cá nhân/ Doanh nghiệp. IVIET EDUCATION không ngừng đa dạng hóa các khóa học và đưa ra các giải pháp tốt, toàn diện nhất.