Chính Sách Đổi Trả Khoá Học

Để tạo thuận lợi nhất cho học viên, IVIET áp dụng chính sách đổi trả khóa học như sau:

1. Quy định đổi trả, hoàn tiền:

  • Khoá học bị lỗi do công ty phát hành.
  • Do điều kiện bất khả kháng mà Công ty không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ cho Khóa học.

2. Điều kiện đổi trả, hoàn tiền:

  • Khoá học chưa diễn ra.
  • Nội dung khoá học không đúng với hợp đồng học tập khách hàng đã đăng kí mua.

Điều kiện để Học viên được hoàn tiền đăng ký khóa học là: Học viên gửi thông báo tới email: edu@iviet.edu.vn cho IVIET về việc không hài lòng với chất lượng của Khóa học, không muốn sử dụng Khóa học và đề nghị IVIET hoàn trả lại tiền đăng Khóa học, email này phải được gửi tới email của IVIET trong vòng 03 ngày kể từ thời điểm Khóa Học bắt đầu hoặc trước khi khóa học diễn ra.

IVIET từ chối thực hiện việc hoàn trả tiền đăng ký Khóa học nếu email của Học viên gửi cho IVIET nằm ngoài khoảng thời gian của Thời Hiện Khiếu Nại.

Các hình thức mà IVIET hoàn trả lại tiền đăng ký Khóa học cho Học viên:

  1. Học viên cần chỉ định 01 tài khoản ngân hàng trong nước để nhận lại tiền đăng ký Khóa học được hoàn lại và khoản tiền nhận lại sẽ bị khấu trừ phí chuyển khoản theo quy định của ngân hàng;
  2. Thời gian IVIET hoàn lại tiền: Trong vòng 05 ngày làm việc chưa bao gồm thời gian chuyển khoản liên ngân hàng.
  3. Khóa học được Học viên trả lại cùng với các phần khuyến mãi tương ứng sẽ được xóa khỏi tài khoản học của Học viên ngay khi IVIET đồng ý trả lại tiền đăng ký Khóa học cho Học viên.

0866124466