iViet Solution

CHO THUÊ NHÂN SỰ
MARKETING

Doanh nghiệp của bạn đang gặp khó khăn

THIẾU NHÂN SỰ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

KHÓ CÂN BẰNG CÔNG VIỆC CHO NHÂN SỰ

CHƯA ĐỦ KINH NGHIỆM XÂY DỰNG PHÒNG MARKETING

GÁNH NẶNG CHI PHÍ DÀNH CHO NHÂN SỰ

Thuê nhân sự Marketing
tại iViet

Hiểu được những lo lắng của doanh nghiệp, iViet cung cấp giải pháp cho thuê Nhân sự Marketing, với đầy đủ các vị trí cần thiết trong phòng Marketing được đào tạo bài bản, có bề dày kinh nghiệm thực chiến trong đầy đủ các lĩnh vực ngành nghề.

Quy trình triển khai

Định hướng, kế hoạch phát triển của doanh nghiệp hiện tại và tương lai.Đưa ra các yêu cầu, thông tin cơ bản về nhân sự
Tư vấn các gói cho thuê nhân sự marketing phù hợp với đặc thù, mục tiêu riêng của doanh nghiệp
iViet sẽ gửi hồ sơ ứng viên phù hợp, doanh nghiệp sẽ trao đổi để tìm ra người thích hợp
Làm rõ vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong dự án.Thống nhất và làm rõ các điều khoản cam kết giữa hai bên
iViet quản lí và theo sát nhân sự trong quá trình nhân sự làm việc tại doanh nghiệp

0866124466